Enchroma

El daltonisme és una dificultat per distingir els colors, especialment el vermell o el verd, malgrat que també pot ser al blau.

A la retina, hi ha un tipus de cèl-lules, la funció de les quals és diferenciar els tres colors bàsics: el vermell, el verd i el blau. 

Pot ser que falti el receptor d´un color o que aquest no sigui prou sensible. El resultat és que la persona daltònica pot distingir amb dificultat un to o fins i tot, pot no percebre´l en absolut. 

Aquesta alteració és molt més habitual en homes. Un 6% dels homes i 0,4% de les dones distingeixen malament el verd i un 1% d´homes i un 0,01% de les dones, fallen en el vermell.

Per compensar aquest problema, el filtres Enchroma separen cada color en un to més pur perquè la persona pugui diferenciar cada color.

Els resultats són sorprenents en un 80% dels casos. Les lents es poden graduar tant en visió llunyana com en progressius. Existeixen unes lents especials per a interiors.